W jakim kierunku spoglądam?

A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Ewangelia Mateusza 17,8


W jakim kierunku spoglądam?

Nie patrzę wstecz. Bóg zna moje nieudolne wysiłki. Wie o zaprzepaszczonych okazjach i nierozważnych krokach. Wszystko to pozostawiam Jemu, Temu który dał mi Zbawiciela i w łasce przebacza mi moje uchybienia.

Nie patrzę do przodu. Bóg zna moją przyszłość, krótką czy długą drogę, która prowadzi mnie do Niego, do domu. Pan Jezus będzie ze mną w każdym doświadczeniu i z każdym krokiem będzie dźwigał za mnie moje ciężary.

Nie rozglądam się dookoła. To wzbudzałoby we mnie tylko strach. Świat staje się coraz bardziej niespokojny i burzliwy. Jest pogrążony w ciemności, niebezpieczny i zły. Szczęście, które oferuje jest złudne i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mojego serca.

Nie patrzę też w siebie. To uczyniłoby mnie głęboko nieszczęśliwym. Nie ma we mnie nic na czym bym mógł oprzeć swoją nadzieję. W moim sercu są tylko zawodność i słabe postanowienia, które się nigdy w pełni nie urzeczywistniają.

Patrzę jednak na Jezusa. Tu moje serce znajduje prawdziwy pokój. Znika każda obawa i ustępuje miejsca błogiej świadomości: jestem umiłowany przez Boga! Boże światło z góry rozprasza ciemność i pozwala jasno promienieć Bożej łasce. Spojrzenie ku Chrystusowi w niebie wzmacnia moją praktyczną wiarę oraz żywą nadzieję na Jego przyjście.

Dobry Zasiew

Bądź gotów!

31grudnia

Przygotuj się na spotkanie twojego Boga.
Pismo Śwęte, Księga Amosa 4,12


Bądź gotów!

Mam zdjęcie, przedstawiające mnie i moich czterech przyjaciół przed maturą. Pięciu młodych, zdrowych i pełnych optymizmu chłopców. Jeden zginął w wypadku samochodowym, a drugi zmarł z powodu ciężkiej choroby. I właśnie on, ten sportowiec i najmocniejszy z nas, musiał ulec tak ciężkiej chorobie.

W pierwszej klasie ten urwis z jasnymi włosami, prawdziwy pędziwiatr, skakał przez stoły, ławki, gdy nikt go nie widział. A był przy tym tak uczciwy i prawdomówny, stał się bardzo bliski memu sercu. Czy ktoś by uwierzył, że właśnie on odejdzie z tego świata? Nawet kiedy siedziałem w szpitalu przy jego łóżku, a on patrzył na mnie, nie przeczuwał tego, o czym ja już wiedziałem. Lekarze zwątpili, miał 15 lat. Niedługo potem staliśmy nad otwartym grobem. Jego zegar stanął. I wszystkie zegary kiedyś staną, dla jednego wcześniej, dla drugiego później.

Po wstrząsającej katastrofie w Londynie widziałem zdjęcia w gazetach, na jednym z nich był widoczny zegar. Był to zegar na peronie, gdzie stał rozbity pociąg. Wskazówki wskazywały godzinę 8 i 19 minut, był to dokładnie moment zderzenia pociągów. Obok zegara widniała jeszcze jedna rzecz, warta uwagi, mianowicie wisiał tam plakat ze słowami:

„PRZYGOTUJ SIĘ NA SPOTKANIE TWOJEGO BOGA!”
(Biblia, Księga Amosa 4,12)

Jak mało było tych, którzy czytali ten plakat, a jeszcze mniej takich, którzy o tym myśleli! Ale nagle te słowa przemówiły i wielu musiało się w tym momencie spotkać z Bogiem. Ich zegar życia się zatrzymał. Obyś ty obok tych słów nie przeszedł obojętnie! Były one skierowane do ludu izraelskiego. Ale słowa te jeszcze dziś przemawiają do każdego, kto chce ich słuchać. Wcześniej albo później dla każdego przyjdzie godzina, w której musi się spotkać z Bogiem. Czy jesteś gotowy i czy masz schronienie w Jezusie Chrystusie?

Kalendarz Dobry Zasiew

Lekarstwo na strach przed koronawirusem

Chciałbym krótko wyjaśnić, dlaczego nie boję się koronawirusa i innych chorób oraz jak mogę uzyskać pomoc. 

Mam teraz ponad 60 lat i dlatego należę do grupy ryzyka. 

Mimo to, nie boję się koronawirusa. 

„Dlaczego?” – zapytasz. 

Oczywiście, jestem ostrożny i jak każdy rozsądny człowiek robię wszystko, aby nie zarazić siebie i innych! 

Noszę maseczkę, przestrzegam zasad higieny, myję ręce, zachowuję wymagany dystans itp. 

Absolutnie polecam to również Tobie! 

A co, jeśli pomimo wszystko zachoruję? 

Wtedy wiem, że moje życie jest w rękach Boga! I nie umrę ani dnia wcześniej, niż pozwoli na to Bóg. To od Niego zależy, czy powrócę do zdrowia, czy też weźmie mnie do domu w niebie, abym miał wieczną społeczność z Nim. 

W Piśmie Świętym czytamy o niebie tak: 

„Otrze też wszelką łzę z ich oczu, 

Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku, ani znoju; 

ponieważ pierwsze rzeczy – przeminęły” (Objawienie Jana 21,4). 

„Powiedziałem wam o tym, abyście we Mnie mieli pokój. 

Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi – Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem” (Ewangelia według Jana 16,33). 

Kiedy miałem 18 lat, świadomie wybrałem 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Poprosiłem Go, aby wybaczył mi całą moją winę oraz moje grzechy i stał się Panem mojego życia. 

Odtąd JEZUS CHRYSTUS zamieszkał we mnie przez 

Swego Ducha Świętego, a ja stałem się Jego dzieckiem. Dzień po dniu podążam za Nim i służę Mu. 

On mocno trzyma mnie za rękę i obiecał, że przeniesie mnie do Swojej niebiańskiej chwały, bo dzięki Jego łasce okażę Mu wierność. 

Obietnica zawarta w Piśmie Świętym brzmi: 

„Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, 

ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, 

ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, 

ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 

od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 

naszym Panu” (List do Rzymian 8,38-39). 

Żaden wirus, żadna choroba, a także śmierć nie mogą oddzielić nas od tej miłości Boga, 

kiedy należymy do Jezusa Chrystusa i pielęgnujemy z Nim trwałą więź. 

Na tej właśnie obietnicy polegam i wierzę, w zdrowiu i w chorobie, w życiu i śmierci. 

Drogi Czytelniku, czy ty też masz taką nadzieję? 

Czy wiesz także, 

gdzie pójdziesz po śmierci? Do nieba czy do piekła? 

W miejsce wiecznej radości czy w ogień wiecznej męki? 

Żaden człowiek własnymi siłami nie osiągnie nieba. 

Każdy potrzebuje przebaczenia grzechów i oczyszczenia serca przez Syna Bożego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

Uchwyć się wyciągniętej ręki BOGA! 

Bóg pragnie, by każdy człowiek doszedł do poznania Prawdy i dzięki tej Prawdzie został zbawiony. 

Podejmij świadomą decyzję o przyjęciu 

PANA JEZUSA CHRYSTUSA! 

Jak to może się stać? 

Swoje grzechy i upadki wyznaj Bogu. 

Zaproś PANA JEZUSA CHRYSTUSA do swojego serca 

i zmień swoje myślenie. Zawierzając Panu Jezusowi, 

odnajdziesz prawdziwy sens życia

doznasz poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach życiowych, nawet podczas epidemii i katastrof.

 W Piśmie Świętym czytamy: 

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia według Jana 3,16). 

Pan Jezus Chrystus na pewno zamieszka w twoim sercu, 

na przykład, kiedy świadomie i szczerze wypowiesz następującą modlitwę: 

„Drogi Panie Jezu Chryste! Do tej pory żyłem bez Ciebie. Teraz przeżywam lęk i nie wiem, 

gdzie będę po śmierci. Proszę, obdarz mnie wiarą 

i miłością do Ciebie, 

oczyść moje serce z wszelkiego grzechu i nieczystości. Wybacz mi moją winę. 

Proszę, przyjdź poprzez Ducha Świętego do mojego życia. 

Podaruj mi bezpieczeństwo, Twój pokój, 

abym nie musiał się lękać pośród katastrof tego świata 

i na pewno wiedział, 

że po śmierci dostanę się do Twojego cudownego 

królestwa w niebie. 

Z Twoją pomocą chcę Ci służyć przez całe życie. Amen”. 

I co dalej? 

Czytaj codziennie Słowo Boże – Pismo Święte. 

Módl się do BOGA w imieniu PANA JEZUSA CHRYSTUSA. 

Znajdź społeczność chrześcijańską w swojej okolicy, w której Słowo Boże, Biblia, 

jest najwyższym autorytetem. 

Niech Bóg cię błogosławi! 

Czesław Bassara 

Twoi przyjaciele, których możesz znaleźć na

www.oglaszanieslowa.pl 

www.odkrycia.org.pl 

www.emmauspolska.pl 

www.zycietowiecej.com

Islam, podobnie jak hinduizm, buddyzm i wszystkie inne religie, nie zapewnia Bogu sprawiedliwej podstawy do przebaczenia grzechów.

ALI 13 LISTOPAD 2020 BLOG

Terroryści, którzy 11 września przylecieli porwanymi samolotami do ich miejsc docelowych, oraz terroryści palestyńscy, którzy wciąż atakują Izrael pomimo fałszywych obietnic Arafata, zostali oszukani, wyobrażając sobie, że samobójstwo i morderstwo dadzą im dostęp do nieba.  Za późno odkrywają, że „raj” islamu to rzeczywiście piekło. Aby przebaczyć grzesznikom, Bóg musiał przyjść na tę ziemię jako istota ludzka, aby umrzeć za grzechy świata: „aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich”(List do Hebrajczyków 2:9).

Chociaż proste przybicie Go do krzyża spełniło proroctwa i zidentyfikowało Go jako Mesjasza, nie przyniosłoby samo w sobie przebaczenia. Pełną karę zapłacił Chrystus, nasz Zastępca, który poniósł całe potępienie, na które my wszyscy zasługujemy:

„. . . On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości.  Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni . . . Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich” (Ks. Izajasza 53:5-6).


Ponieważ przebaczenie i życie wieczne nie są fizyczne, lecz duchowe, człowiek nie może otrzymać tego daru od Boga środkami fizycznymi, ale jedynie poprzez przyjęcie Chrystusa do swego  życia przez wiarę.  Chociaż Chrystus zapłacił pełną karę za grzech, tylko ci, którzy przyjmą Go z wiarą jako Zbawiciela, skorzystają z Jego ofiary na krzyżu. Wyjaśnijmy tę prawdę zagubionym wokół nas bez kompromisów. D. Hunt

1517 Rok i Wolność Słowa!

31 Października 1517 roku miało miejsce wielkie wydarzenie religijne w Europie

Za sprawą Reformacji, ponad 500 lat temu, wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy: 

Przyszła wolność słowa.

Wcześniej nie zgodzenie się z autorytetem panującego Kościoła oznaczało, że straciłbyś życie. Ta zdobyta wolność w kwestiach religijnych dała początek wolności słowa w innych sferach życia dla ludzi w Europie i na świecie.   

Dzisiaj w Polsce mamy wspaniałą wolność, że możemy manifestować i postulować, ale ta wolność, pamiętajmy, to także wielka odpowiedzialność, bo jak powiedział Jezus „zdasz sprawę z każdego nieużytecznego słowa” 

Druga bardzo ważna sprawa za którą możemy dziękować Panu Bogu za Reformację jest to: 

Zaczęto tłumaczyć Pismo Święte na narodowe języki. 

Gdy miałem 17 lat dostałem Nowy testament od mojego kochanego brata. Czytając wszystkie Ewangelie miałem dostęp do źródła Prawdy, to znaczy do informacji z pierwszej ręki, i nie mogłem wyjść z podziwu jak wspaniały jest Boży Syn, Pan Jezus i jak bardzo mnie kocha, że umarł na krzyżu za wszystkie moje grzechy. Przez wsłuchiwanie się w Słowa Boga w Piśmie Świętym narodziła się w moim sercu prawdziwa wiara i nic dziwnego, że wkrótce oddałem mojemu Bogu Jezusowi, całe moje życie, a On uratował mnie od piekła. Na podstawie obietnicy Boga, który nie kłamie, wiem gdzie spędzę wieczność, dlatego radość życia z Nim towarzyszy mi od prawie 40 lat. 

Chcę Ci powiedzieć, że Chrześcijaństwo to nie religia; To Osoba- To Jezus Chrystus, który już wszystko przygotował, abyś był zbawiony!  Czy przyjdziesz do Niego dziś?  Potrzebne jest do tego zaufanie Jemu. A to oznacza , że musisz zrezygnować z próby zbawienia samego siebie.

Powiesz: „Jak mogę Mu zaufać, Nie czuje tego.”?  

Słuchaj Jego Słów zapisanych w Piśmie Świętym a staniesz się prawdziwie wierzącym człowiekiem. 

Czytamy w Piśmie Świętym:

 “Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie — przez słowo Boże.”-List do Rzymian 10:17

 „I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.”-2 list do Tym. 3:15-17 

Potrzebujesz osobiście zaufać Chrystusowi. 

 “A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.”-Ew. Jana 7:37-39

Upamiętaj się dzisiaj i zwróć się osobiście w wierze do Pana Jezusa, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy i uratował cię od sądu i piekła, i dał Ci ze swojej łaski, dar nowego życia w Nim. Po czym naśladuj Pana Jezusa codziennie! 

To jest życie wieczne! to jest życie dla którego zostałeś stworzony. 

TJS

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

ALI 24 CZERWCA 2020 BLOG 

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!” King jest amerykańskim „pisarzem”, aktywistą BLM i założycielem Real Justice PAC, grupy lobbystycznej specjalizującej się we wspieraniu lewicowych polityków. Wydaje się, że mężczyzna nie wie o tym i wielu innych rzeczach, na przykład, że instytucja niewolnictwa rozpoczęła się w Afryce. Dowody na to są w Egipcie. Ruch BLM powinien rozpocząć od zniszczenia piramid; ponadto wiele starożytnych budowli w Grecji również powinno zostać zniszczonych.

Co powiesz na starego Darwina, który powiedział:

„Bardziej cywilizowane, tak zwane rasy kaukaskie, całkowicie pokonały Turków w walce o byt. Wyobraźmy sobie najbliższą przyszłość – nieskończona liczba ras niższych na całym świecie zostanie zniszczona przez bardziej cywilizowane rasy.”(Życie i listy Karola Darwina, t. 1, s. 316)

Niestety motłoch, nie zdaje sobie z tego sprawy.

BLM nie jest pokojową grupą poszukującą większej równości dla czarnych Amerykanów, ale marksistowską organizacją. Czarni chrześcijanie w USA ostrzegają przed BLM i zwracają uwagę na fakt, że w USA wojna szaleje zarówno w słowach, jak i w czynach. A to szaleństwo inspiruje niektórych ludzi w Europie i Niemczech. Spójrz tylko na Stuttgart.

————English Verson———

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!”

ALI JUNE 24, 2020 BLOG

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!” King is an American “writer”, BLM activist, and founder of Real Justice PAC, a lobby group that specializes in supporting left-wing politicians.  The man doesn’t seem to know about that and many other things, for example, that the institution of slavery began in Africa.  The evidence for this is in Egypt. The BLM movement should begin by destroying the pyramids; furthermore, many ancient buildings in Greece should also be destroyed. 

How about old Darwin who said:

“The more civilized, so-called Caucasian races have completely overcome the Turks in the struggle for existence. Let us imagine the near future – an endless number of lower races all over the world will have been destroyed by the more civilized races.” (The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 316)

Unfortunately, the mob doesn’t seem to know that.

BLM is not a peaceful group seeking more equality for black Americans, but a Marxist organization. Black Christians in the USA are warning against BLM and drawing attention to the fact that in the USA a war is raging both in word and action. And this madness is inspiring certain people in Europe and Germany. Just look at Stuttgart.