Kim jest Jezus?

Kim jest Jezus? – Tym razem nie liczy się to, co myślą inni. Tym razem liczy się tylko Twoja odpowiedź na to jedno proste pytanie…

www.mystory.me
www.szukajacboga.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
(based on “Who is Jesus?” by Focus on the Family)

Everyone needs to watch this video…

John Elefante ? ?This Time? (OFFICIAL VIDEO @JohnElefante) ? Former ?Kansas? lead singer and producer John Elefante partnered with Online for Life (ThisTimeForKeeps.com) to produce his newest single ?This Time.? The video shares the story of his adopted daughter?s birth, and in the process, brings attention to Online for Life (OFL), an educational non-profit working to rescue babies from abortion so they can live to make their mark on the world.

?I can?t imagine life without my daughter, Sami, and it just breaks my heart that pregnant young women much like her birth mother, instead of choosing life for their babies, are denying them the chance to be born,? Elefante said. ?If our song can in any way bring attention to this issue and encourage those who are considering abortion to choose life through options such as adoption, then we couldn?t be happier.? Visit
ThisTimeForKeeps.com for more info.

Purchase ?This Time? from John?s new album ?On My Way To The Sun? on iTunes now bit.ly/ElefanteiTunes.
Directed by: Andrew Manzano

Tomek

Tomasz Żółtko – (based on “I Am Second”)

Powyższy film jest przedsmakiem akcji “I Am Second – Jestem Drugi”, która w Polsce oficjalnie dopiero ruszy.

www.szukajacboga.pl
realizacja:
Tymoteusz Cieślar, Filip Król
Studio DR, w Wiśle – Malince

A Man In A Hole

A Man In A Hole [Polish subtitles] – Krótki film obrazowo pokazujący zasadniczą różnicę między chrześcijaństwem a innymi religiami i filozofiami.

Życie jednego człowieka zmieniło bieg historii miliardów ludzi

Życie jednego człowieka zmieniło bieg historii miliardów ludzi – Życie jednego człowieka zmieniło bieg historii miliardów ludzi na całym świecie. Jest zarówno czczony, jak i krytykowany, osławiony i budzący strach. Wiesz, o kim mowa, nawet bez wspominania jego imienia.
Proszę udostępnij tę historię i podziel się nią z tyloma osobami, ile tylko to możliwe. ?Śledź“ nas, aby być na bieżąco z nowymi filmami i czuj się wolny, aby je ściągać. Możesz też współpracować z naszą organizacją tutaj: movingworks.org/take-action/become-a-ministry-partner/
Tłumaczenie (kontakt w języku polskim): Jacek Obolewicz
Więcej informacji: movingworks.org
Niezwykła muzyka Tonego Andersona (tonyandersonmusic.com)
Dodatkowa uwaga: Obraz ziemi zastrzeżony i należący do NASA

Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Czy jesteś dobrym człowiekiem? – Nikt z nas nie potrafi żyć zgodnie z prawem, ponieważ z natury jesteśmy przestępcami. Wszyscy jesteśmy winni złamania prawa. Pomyśl tylko o przykazaniach, które dał nam Bóg. Jeśli przekroczyłeś jedno z nich, to tak, jakbyś zignorował wszystkie. Nikt z nas nigdy nie zdołał żyć zgodnie z przykazaniami, a większość z nas wszystkie je przekroczyła — w taki czy w inny sposób. Dlatego też wszyscy potrzebujemy przebaczenia za łamanie praw Bożych.
Powód, dla którego Bóg dał człowiekowi prawo, jest taki, że Stwórca wykorzystał je jako swoistego nauczyciela. Ono pokazuje nam, że jesteśmy przestępcami prawa i w ten sposób też grzesznikami. Potrzebujemy zatem znaleźć jakiś środek, który zabierze grzech z naszego życia i usprawiedliwi nas przed Bogiem.
Jeśli nie ma pełnego zrozumienia prawa, grzesznik nie potrafi całkowicie docenić Bożej łaski, która emanuje z krzyża. Mówienie mu o łasce bez uświadomienia prawa to jak podawania komuś lekarstwa, kiedy ten nie wie, że jest chory. Ludzie nie będą wdzięczni za lekarstwo do chwili, gdy dowiedzą się, że chorują.
Prawo pokazuje nam, że jesteśmy z natury ?chorzy na grzech”. Potrzebujemy więc lekarstwa, którym jest dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jednak jeśli nie uznamy swej choroby, lek ten nie będzie przedstawiać dla nas żadnej wartości.