Islam, podobnie jak hinduizm, buddyzm i wszystkie inne religie, nie zapewnia Bogu sprawiedliwej podstawy do przebaczenia grzechów.

ALI 13 LISTOPAD 2020 BLOG

Terroryści, którzy 11 września przylecieli porwanymi samolotami do ich miejsc docelowych, oraz terroryści palestyńscy, którzy wciąż atakują Izrael pomimo fałszywych obietnic Arafata, zostali oszukani, wyobrażając sobie, że samobójstwo i morderstwo dadzą im dostęp do nieba.  Za późno odkrywają, że „raj” islamu to rzeczywiście piekło. Aby przebaczyć grzesznikom, Bóg musiał przyjść na tę ziemię jako istota ludzka, aby umrzeć za grzechy świata: „aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich”(List do Hebrajczyków 2:9).

Chociaż proste przybicie Go do krzyża spełniło proroctwa i zidentyfikowało Go jako Mesjasza, nie przyniosłoby samo w sobie przebaczenia. Pełną karę zapłacił Chrystus, nasz Zastępca, który poniósł całe potępienie, na które my wszyscy zasługujemy:

„. . . On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości.  Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni . . . Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich” (Ks. Izajasza 53:5-6).


Ponieważ przebaczenie i życie wieczne nie są fizyczne, lecz duchowe, człowiek nie może otrzymać tego daru od Boga środkami fizycznymi, ale jedynie poprzez przyjęcie Chrystusa do swego  życia przez wiarę.  Chociaż Chrystus zapłacił pełną karę za grzech, tylko ci, którzy przyjmą Go z wiarą jako Zbawiciela, skorzystają z Jego ofiary na krzyżu. Wyjaśnijmy tę prawdę zagubionym wokół nas bez kompromisów. D. Hunt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.