Co powiedział lekarzom 93 letni Włoch, który pokonał wirusa?

Czy ta historia wzywa Ciebie do zmiany postawy wobec Boga?

Oto Co mówi Pan Bóg w Piśmie Świętym o dwóch nastawieniach:

Przyklad niewierzacej osoby:

“Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu ani Mu nie podziękowali, ale zbłądzili w swoim myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.” (Pismo Święte, List do Rzymian 1:21)

Postawa osoby, ktora jest naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa:

“W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (Pismo Św. 1 List do Tesaloniczan 5:18)

Jezus opowiedział taką historię: 

A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą.  Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.  I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.  A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.  Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię. -Ew. Łukasza, 17:11-19 

Ten ostatni cudzoziemiec przyszedł i upadł przed Panem Jezusem i podziękował Bogu. On otrzymał podwójne zdrowie, fizyczne i duchowe czyli otrzymał zbawienie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.