Wejdź przez Drzwi: Ponad Miłosierdzie, Obfita Łaska.

Czytamy w bulli o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia- Misericordiae Vultus:

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Te słowa mogą być podsumowaniem misterium Chrześcijańskiej wiary.  Miłosierdzie stało się żywe i widzialne w Jezusie z Nazaretu, osiągając punkt kulminacyjny w nim.  Ojciec, ?bogaty w miłosierdzie? (Ef. 2:4)… posłał swego jedynego Syna na świat, zrodzonego z Dziewicy Marii, aby w definitywny sposób objawić jego miłość do nas.  Ktokolwiek widzi Jezusa, widzi Ojca (por. Ew. Jana 14:9).  Jezus z Nazaretu, przez jego słowa, jego czyny i jego całą osobę, objawia miłosierdzie Boga.

Miłosierdzie Boga jest zatem centralnym tematem tego Jubileuszu.

Bóg, jednak, nie ograniczył się tylko do okazywania miłosierdzia względem nas; On dał nam ŁASKĘ. Okazać komuś miłosierdzie oznacza nie przypisywać tej osobie winy, chociaż na to zasługuje.  Ale Bóg uczynił dla nas o wiele więcej!  Dał nam łaskę, oferując nam darmo przez Jezusa Chrystusa to, na co nie zasługujemy: Jego przebaczenie i Jego zbawienie.

De facto, czytamy  w tym samym fragmencie Bożego Słowa z Listu do Efezjan 2, cytowanym w bulli papieskiej:

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia? łaską [bowiem] jesteście zbawieni . . . Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Efezjan 2:4-9 BT).

Bóg, w ten sposób, pragnie przez zasługi Jezusa, zaoferować nam dar, pełne zbawienie.  To nie jest tylko odpuszczenie doczesnej kary, ale odpuszczenie kary wiecznej!  Jest to coś, na co nikt nie może zasłużyć!  Nie można zaskarbić sobie odpuszczenia grzechów przez pielgrzymowanie do jakiegoś miejsca.  Jest to oferta Boga zupełnie darmowa dla nas, osiągnięta za cenę drogocennej krwi Chrystusa, która została przelana w celu uwolnienia nas od naszego życia w grzechu!

Są tylko jedne drzwi, tylko jedna brama przez którą trzeba przejść, aby otrzymać miłosierdzie i łaskę Boga, i tym, który nam to objawił jest sam Pan Jezus:

Jestem bramą.  Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony ? wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko
(Ew. Jana 10:9 BT).

Dlatego sam Jezus Chrystus jest jedyną bramą do zbawienia.  Inne drzwi nie są potrzebne!

Jeżeli zaufasz Panu Jezusowi, jeżeli szczerze odwrócisz się od swoich grzechów i wyznasz je Jemu, On okaże Ci miłosierdzie i otrzymasz od Niego, przez łaskę, pełne i całkowite przebaczenie i zbawienie wieczne.

Czy wszedłeś przez te Drzwi?!

 Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, możesz skontaktować się z nami:

Email:  Tom@ZycieToWiecej.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.