Blog | Duch czasu (42)

6. sierpień (by Jonny)
Pewien młody człowiek został skazany na pięć lat więzienia za poważne przestępstwo. Oprócz ciężkiej pracy, którą musiał wykonywać i która zajmowała znaczną część jego dnia, miał jeszcze trochę czasu na czytanie. Wkrótce z niezbyt obszernej biblioteki więziennej pozostała mu do przeczytania tylko jedna książka: BIBLIA. - Jak sam opowiada: „Jeszcze nigdy nie miałem Biblii w swoich rękach, ale słyszałem o niej wiele pogardliwych słów. Nie mogłem jednak z czystym sumieniem pozostawić jej na półce, ponieważ kaznodzieja więzienny zwrócił mi uwagę na ...
28. lipiec (by Jonny)
Strach zdaje się być nieodłącznym towarzyszem naszego codziennego życia. Zacytowane powyżej słowa zostały wypowiedziane przez Hiskiasza, dawnego króla Judy. Zrozumiemy je bez problemu, gdy tylko przeczytamy 38. rozdział Księgi Izajasza. Czytamy w nim o człowieku, który właśnie dowiedział się, że jego życie niedługo się skończy. - Z pewnością strach czasem może być pozytywny, kiedy jest właściwą reakcją na zagrażające nam niebezpieczeństwo, ale bardzo często prowadzi do utraty samokontroli i paniki. Po trzęsieniu ziemi w Los Angeles pewien psycholog ostrzegał ...
18. listopad 2016 (by Jonny)
Może i Ty należysz do ludzi, którzy szukają Boga. Gdyby tak nie było, nie zadawałbyś sobie pewnie trudu, by czytać ten kalendarz. Wiesz, że relacja z Bogiem jest najważniejsza. Jak więc próbujesz ją nawiązać? Być może jesteś religijny, ale przez jakieś wydarzenie w Twoim osobistym życiu zacząłeś intensywniej rozmyślać nad wiecznością i Twoim stosunkiem do Boga – nad rzeczami, które dotychczas dla Ciebie niemal nie istniały. Być może wychowałeś się nawet w chrześcijańskim domu i regularnie uczęszczałeś na nabożeństwa. Nie sprawiało Ci to jednak ...
26. marzec 2016 (by Jonny)
Szczęśliwy ten, kto ze szczerego serca może powiedzieć: „Wiem, dlaczego Bóg opuścił Jezusa, tego jedynego Doskonałego. Uczynił to dlatego, gdyż Pan Jezus zajął moje miejsce, wziął na siebie moją winę i za mnie został uczyniony grzechem. Wszystkie moje przewinienia i grzechy zostały włożone na Niego – święty Bóg, który nie może patrzeć na grzech, osądził Pana, mojego doskonałego Zastępcę, zamiast mnie“. Czy przez wiarę przyjąłeś już tę prawdę? Jeśli tak, to możesz posiadać niezachwiany pokój, którego nikt i nic nie jest w stanie ci ...
4. marzec 2016 (by Jonny)
Co znaczy to zdumiewające i – wydawać by się mogło ponad miarę radykalne – słowo ostrzeżenia z Pisma Świętego? Musimy zważyć, że 1. List do Koryntian jest pełen najpoważniejszych pouczeń. Wczoraj mogliśmy przyjrzeć się przestrodze, mówiącej dobitnie o tym, że obrzędy chrztu i wieczerzy Pańskiej nie są w stanie nadać życia ich uczestnikom. Niestety, jest zatem możliwe, aby brać w nich bezpośredni udział, żyjąc jednocześnie w sposób, który wywołuje odrazę u świętego Boga. Ich uczestnicy mogą więc ostatecznie okazać się martwymi wyznawcami, ...
25. listopad 2015 (by Jonny)
Mój pasterz   Czy spotkałeś już osobiście Pana Jezusa? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy i uwierzyłeś w Jego doskonałe dzieło na krzyżu? Jeśli to uczyniłeś, to z całego serca możesz powiedzieć razem z psalmistą: „Pan jest pasterzem moim!“.  Szczęśliwym jest każdy człowiek, który z czystym sumieniem może tak powiedzieć! Być może nie będzie miał łatwego życia, ale posiada osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Wie, że Pan jest jego Pasterzem i że zawsze będzie się o niego troszczył.  „Niczego mi nie braknie“ – te słowa wynikają z posiadania ...
29. wrzesień 2015 (by Jonny)
Czy uchwyciłeś się już cudownej prawdy o tym, co znaczy być w Chrystusie Jezusie? Dlaczego pytam? – Ponieważ nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie! Jak to? Dlaczego? – Gdyż nie pozostało nic, za co można byłoby ich potępić. Powiesz być może, że to bardzo śmiałe stwierdzenie. Nie zaprzeczam, ponieważ ja sam znam błogość płynącej z tej prawdy radości! Nie ma nic, co zasługiwałoby na potępienie – jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie.  Prawda ewangelii mówi, że gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, nie tylko dźwigał ...
26. wrzesień 2015 (by Jonny)
Jonasz, ten pobożny Izraelita, musiał wyznać przed poganami, kim był oraz jak źle postąpił. Jego szczere wyznanie (werset 9) wywołało wielki strach pośród załogi statku.  Zawołali do niego z wyrzutem: „Dlaczego to uczyniłeś?“. Czy rzeczywiście jest sens uciekać przed tak potężnym Bogiem? Ci mężowie byli mądrzejsi od Jonasza. „Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi Pan“ (Jer. 23,24).  Następnie zadali pytanie, co mają uczynić, aby nie ...
17. wrzesień 2015 (by Jonny)
Wielki dworzec kolejowy, zatłoczony plac w centrum miasta, ruchliwa ulica – to miejsca, gdzie przebywa mnóstwo ludzi. Skąd przybywają? Dokąd zmierzają? Dlaczego są w drodze? Gdyby postawiło się tym ludziom takie pytania, uzyskałoby się najprzeróżniejsze odpowiedzi.  Ale gdy Bóg pyta: „skąd?“ oraz „dokąd?“, to nie chodzi Mu o jakieś określone miejsce, lecz o stan naszego serca. Skąd przychodzisz? Czy może uciekasz przed ludźmi, przed problemami, czy przed samym Bogiem?  A może musiałbyś odpowiedzieć: „Przed samym sobą, bo moje ...
22. sierpień 2015 (by Jonny)
Przykład Noego dodaje wielkiej otuchy wszystkim rodzicom, którym Pan podarował dzieci. Z rozdziałów 1. Księgi Mojżeszowej 5 do 7 można odczytać, że nakaz Boży do budowy arki został dany Noemu na około 20 lat przed urodzeniem jego pierwszego dziecka. Zatem już w tym czasie Bóg podejmował kroki, by wypełnić swe postanowienie i zgładzić ludzkość, a Noe wiedział o tym. Czy wobec tego faktu Noe wahał się lub nawet obawiał się ożenić i zrodzić dzieci w tym złym, gwałtem i przestępstwem przepełnionym świecie? Nie! Noe wierzył bowiem Bogu, wierzył nie tylko w to, ...
19. sierpień 2015 (by Jonny)
Pytanie to skierował prorok Izajasz do króla Hiskiasza, gdy ten pokazał posłom babilońskim wszystkie swoje skarby oraz wszystko, co było w jego domu. Choć Hiskiasz szczerze odpowiedział na to pytanie, Izajasz, jako posłaniec Boży, zapowiedział mu sąd nad jego domem. Zadaniem Hiskiasza w tej próbie, było rozpoznać ją i poświadczyć posłom babilońskim, w jak cudowny sposób Bóg go uleczył. Jednak w jaki sposób w rzeczywistości zachował się, gdy król babiloński przysłał mu „list i dary“? Ach, „serce jego wzbiło się w pychę“ (2. Kron. 32,25) ...
19. sierpień 2015 (by Jonny)
Płynący na wielkiej, rwącej rzece statek wymknął się spod kontroli. Zawiódł układ sterowania, a statek, targany bezwładnie przez nurt, uszkodził poważnie kilka domów, postawionych bezpośrednio nad brzegiem. Pasażerowie popadli w panikę, wielu uległo w tej szamotaninie poważnym obrażeniom. Gdyby zarzucono kotwicę w odpowiednim czasie, szkody byłyby nieporównywalnie mniejsze. Nie zrobiono tego jednak, gdyż była uszkodzona.  Jakże szybko życie może wymknąć się nam spod kontroli! Wystarczy zła, przygnębiająca wieść albo strach przed poważną chorobą. Byle ...
24. lipiec 2015 (by Jonny)
Prawdziwa modlitwa   Cytowany dzisiaj fragment Ewangelii Łukasza zawiera jedne z najbardziej znanych i najczęściej powtarzanych słów Nowego Testamentu. Uczniowie prosili Jezusa, aby nauczył ich modlić się, dlatego Pan dał im krótki wzorzec modlitwy, który zawiera w sobie: uwielbienie Boga, poddanie się Jego doskonałej woli, prośbę o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, wyznanie grzechów, przebaczenie i prośbę o pomoc Bożą, aby nie ulec pokusom diabelskim.  Czy Bóg chce, abyśmy recytowali te słowa, klękając przed Nim? Czy On w ogóle wysłuchuje takich ...
26. czerwiec 2015 (by Jonny)
Światłość świata (1)   Rzesze turystów odwiedzają corocznie Londyn, stolicę Wielkiej Brytanii. Wielu z nich zwiedza słynne zabytki tego miasta, w tym wybudowaną w latach 1675-1710 Katedrę św. Pawła, największą katedrę w Anglii. Została ona zaprojektowana przez słynnego architekta sir Christophera Wrena, który jest autorem wielu innych znanych budowli na świecie, ale ta katedra jest jego największym dziełem. Tam też został pochowany, przeżywszy 91 lat. Na jego grobie widnieje napis: „Jeśli szukasz przepychu – rozejrzyj się!“. Pochowanych tam jest ...
26. czerwiec 2015 (by Jonny)
Światłość świata (2)   Dlaczego William Hunt na swoim obrazie namalował takie drzwi? Czy drzwi będące w takim stanie można w ogóle otworzyć? Dzisiejszy werset z Księgi Objawienia pomoże nam zrozumieć wymowę tego dzieła: „Oto stoję u drzwi i kołaczę…“. Drzwi, o których mówi przytoczony fragment Pisma, są drzwiami do ludzkiego serca, podobnie jak drzwi przedstawione na obrazie Hunta. Pan Jezus, który jest pełen miłości, zdecydowanie puka do serca człowieka.  I choć ono jest tak długo już zamknięte na Bożą łaskę, pełne ciemności, ...
17. czerwiec 2015 (by Jonny)
Pewna wierząca dziewczyna została zaproszona przez młodego mężczyznę na koncert rockowy, jednak grzecznie odmówiła. Wkrótce zaprosił ją na dyskotekę. Znów odrzuciła zaproszenie. Spróbował więc po raz trzeci. Tym razem chciał ją zabrać na prywatkę studencką. Kiedy ponownie odmówiła, nie wytrzymał i zawołał oburzony: „Nie chodzisz na koncerty rockowe! Nie tańczysz! Nie chodzisz na prywatki! Czym więc się cieszysz?!“. Jej odpowiedź jest lekcją dla nas wszystkich:  „To, co sprawia mi radość, to być w stanie każdego wieczoru pójść spać ze ...
8. czerwiec 2015 (by Jonny)
Trzy pytania   Aby lepiej zrozumieć przytoczony dzisiaj werset biblijny, odpowiedzmy sobie na trzy pytania:  - Co to jest grzech? Grzechem jest wszystko to, co pochodzi z wnętrza tj. z serca człowieka, istoty, jaką jest w swojej SKAŻONEJ naturze. Grzech to radykalne, ale prawdziwe i realistyczne pojęcie. Grzechem jest wszelkie zło, które jako ludzie wyrządzamy Bogu, sobie samym oraz sobie nawzajem: czczenie bożków – idoli i własnego „ja“, nienawiść, zazdrość i chciwość, głupota, haniebne myśli i czyny, fałsz, kłamstwa, oszustwa, kradzieże. ...
8. czerwiec 2015 (by Jonny)
  „Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go“ – słowa te odsłaniają ogrom winy człowieka i stanowią najwyższy wyraz jego bezbożnych uczynków i przepełniającej serce nienawiści oraz buntu do wszystkiego co Boże. „A On, dźwigając krzyż swój, szedł“ – w tych słowach natomiast dostrzegamy cudowne zwycięstwo Bożej miłości nad złem człowieka i jego nienawistnymi dążeniami. To nie człowiek odebrał Mu życie – On sam je położył (Jana 10,18). Z Jego strony nie ma żadnego oporu, nie ma ociągania się, wzbraniania czy wyrazów ...
29. maj 2015 (by Jonny)
Bardzo porządni ludzie (2)   „Ach, gdybym tak mógł to wszystko naprawić!“ – powiedział więzień z żalem.  Król zwrócił się do służby więziennej i rzekł: „Oto jedyny przestępca wśród tych Ťporządnychť ludzi. Zabierzcie go stąd, aby nie zepsuł pozostałych“. Więzień ten został natychmiast zwolniony i mógł rozpocząć nowe życie, inne niż dotychczas. O pozostałych „Stary Fryderyk“ powiedział: „Ci nicponie mogą tu siedzieć dalej; nie mają bowiem żadnego wstydu ani poczucia winy, a do tego jeszcze kłamią, ...
29. maj 2015 (by Jonny)
Bardzo porządni ludzie (1)   Król pruski Fryderyk II (1712-1786) już za życia został nazwany Wielkim, ponieważ rzeczywiście był niezwykłym mężem stanu. Był lubiany i ceniony za swe sprawiedliwe rządy. Kiedy był już w podeszłym wieku z głębokim szacunkiem zwano go „Starym Fryderykiem“. Częstokroć przebywał wśród swoich poddanych, aby poznać ich potrzeby i troski, a ci nie bali się mówić jemu o swoich problemach. Pewnego razu król odwiedził więzienie. Rozmawiał z przebywającymi tam więźniami, chcąc dowiedzieć się, za jakie przestępstwa ...
↓ Load more results ↓
category
Activated filters: content-type Blog
content-type
Activated filters: category Duch czasu