Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 1. List Piotra 5,7

Świat ten jest i nadal pozostanie jednym wielkim padołem łez, dopóki nie zostanie z niego usunięty grzech oraz wszystkie jego okropne następstwa. Także i dzieciom Bożym ból, łzy i zmartwienia są bardzo dobrze znane. Ale gdy ludzie tego świata tkwią w tym wszystkim bez jakiejkolwiek pomocy i pocieszenia, wierzący ma przywilej, by znaleźć oparcie w Słowie, które mówi, że ?Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują? (Rzym. 8,28).
Pewien lekarz powiedział przy jakiejś okazji: ?Pomijając kilka wyjątków, ludzie, którzy w swym życiu zaznali najmniej słońca i najwięcej bólu i cierpienia, należą do najradośniejszych, jakich spotkałem?. Cóż dopiero może zdziałać łaska Boża w sercu i w życiu wier zącego, dając mu szczęście dzięki świadomości obcowania z Bożą miłością! 
Apostoł Piotr nazywa rzeczy, które są trudne do zniesienia, ciężarami, wzywając nas: ?Wszelką troskę swoją złóżcie [dosł. zrzućcie] na niego? (1. Piotra 5,7). Z doświadczenia wszyscy wiemy, że o wiele łatwiej jest pozbyć się tych fizycznych, widzialnych ciężarów niż tych, które obciążają duszę. Aby zmartwienia i troski złożyć na Boga, który jest niewidzialny, trzeba mieć wiarę. Do tego potrzeba także głębokiej świadomości, że On posiada wystarczającą moc, by wykonać to, na czym nam zależy. Dlatego pozwólmy Mu działać w naszym życiu.

Gdy przygniata cię cierpienie, 
droga trudną zda ci się,
na Jezusa zwróć spojrzenie,
zrzuć na Niego troski swe
i swe całe brzemię złóż,
powiedz Mu o wszystkim już!


(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.