Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3,22-23

Winni wobec Boga

Sposób życia człowieka jest rozpatrywany w dzisiejszych czasach z różnych punktów widzenia. Istnieje na przykład następujące bardzo popularne przekonanie: ?Właściwe jest to, co czyni większość?, czyli dobro i zło określane jest poprzez postępowanie jakiejś nieokreślonej grupy ludzi. Inni uważają: ?Cel uświęca środki?. Dla nich najważniejszy jest wynik sprawy, nie zaś jego przebieg. Może brzmi to atrakcyjnie, jednak niejednokrotnie oznacza nieuczciwe czy podejrzane machinacje i interesy. Słyszy się także wypowiedź: ?Tylko to jest złe, co szkodzi drugiemu?, czyli każdy sam ma prawo zdefiniować, co jest złe dla innego człowieka. 
Łatwo możemy zauważyć, że jest to niepewny grunt ludz kich wartości i przekonań. Dlatego chciejmy się dowiedzieć, co ma do powiedzenia na ten temat Bóg, nasz Stwórca.
Niestety, nie może On wydać o nas dobrego świadectwa: ?Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego? (Rzym. 3,10-12).
Nie pozostawiając cienia wątpliwości Bóg stwierdza, że nie zważaliśmy na Jego wskazówki i przekroczyliśmy Jego przykazania. Takie postępowanie nazywa grzechem. Grzech zaś czyni nas winnymi przed Bogiem. Żaden człowiek nie może wykluczyć siebie z grona grzeszników, gdyż Boży wyrok jest zawsze ten sam i dotyczy wszystkich ludzi.

(C) Copyright ?Dobry Zasiew? 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.