Kto jest dzieckiem Bożym?

 

“Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.”  (Pismo Święte, List do Rzymian 8,16)

Kto jest dzieckiem Bożym?

Wiele osób sądzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, co tak twierdzą, są niestety w wielkim błędzie. Prawdą jest, że każdy z nas jest stworzeniem Bożym, jednakże nie wszyscy są Jego dziećmi. Bóg stworzył człowieka, ale przez swój upadek oddalił się on od Stwórcy i tym samym znalazł się pod panowaniem szatana. Tak, z Bożej perspektywy każdy, kto się nie nawróci, jest poprzez grzechy i upadki “umarły” dla Boga (Efez. 2,1).

Bóg nie pozostawił nas jednak samych w tej beznadziejnej sytuacji. On pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, dlatego też posłał na świat swojego jednorodzonego Syna. Każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie swoich win, pokój z Bogiem oraz życie wieczne. Bóg uczyni z takiej osoby zupełnie nowego człowieka. Biblia nazywa go “na nowo narodzonym”. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie w 3. rozdziale Ewangelii Jana. W każdym, kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, zamieszka Duch Święty.

Posiadanie Ducha Świętego ma decydujące znaczenie w życiu każdego wierzącego. Tylko ci, którzy Go posiadają, są prawdziwie dziećmi Bożymi: “Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (Rzym. 8,9).

Każdy, kto przyszedł do Pana z wyznaniem swojej winy, otrzyma od Ducha Świętego tę pewność, że jest dzieckiem Bożym. Nazywanie się dzieckiem Bożym nie jest więc przypisywaniem sobie prawa do czegoś, co się nam nie należy, ale jest to obietnica pochodząca z wiarygodnego Słowa Bożego. Życzę Tobie, drogi Czytelniku, abyś również Ty mógł powiedzieć: wielki Bóg w niebie jest moim Ojcem!

Dobry Zasiew 2017

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.