A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. 1. List do Tesaloniczan 4, 13

Apostoł Paweł nie chciał, żeby wierzący w Tesalonice ?smucili się? z powodu niewiedzy co do losu tych, którzy zasnęli, tzn. umarli, ? jak drudzy, którzy nie mają nadziei?. Oglądamy w tym pełną najgłębszego wyczucia, łagodną troskę Ducha Świętego, który pragnął, aby ci, którzy są w żałobie po śmierci swych bliskich, mogli wiedzieć: ?Nie oddaliśmy naszych ukochanych na zawsze. Bóg przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa %u201Eprzywiedzie ich wraz z nim%u201D; tak jak On zmartwychwstał, zmartwychwstaną również i oni, zaś my sami zostaniemy równocześnie z nimi pochwyceni w górę i pospieszymy wszyscy Mu na spotkanie!?
Jest to cudowna nadzieja, radosne przekonanie wiary, których ?drudzy? nie mają: oni, tzn. ludzie, którzy żyją i umierają bez Boga, muszą rozstać się ze swymi umarłymi na zawsze.
Drogie dziecko Boże, czy również i Ty smucisz się z powodu odejścia bliskiej ci osoby? Wiedz o tym, że nikt cię lepiej nie rozumie , jak Pan Jezus, który sam płakał nad grobem człowieka, którego miłował (Ew. Jana 11)! Być może smucisz się z powodu samotności i bolesnej straty? ? Czyń to oparty o pierś i serce Jezusa; Jego współczucie pocieszy twe strapione serce i zachowa przed zbyteczną zgorzkniałością.
Tak, również i wierzący mogą być w żałobie ? i nie muszą się wcale tego wstydzić! Oni również są zwykłymi ludźmi i posiadają naturalne uczucia, ale nie powinni się zamartwiać i popadać w rozpacz, jak czynią to ?drudzy, którzy nie mają nadziei?. Nawet jeśli teraźniejszość, oglądana przez łzy, wydaje im się ciemna, to przed nimi jest wspaniała przyszłość. Oczekuje ich pobyt w chwale, który połączy ich z umiłowanymi, przede wszystkim zaś z drogim Panem, który za nich umarł i zmartwychwstał.
A może należysz jeszcze do tych ?drugich, którzy nie mają nadziei?? Posłuchaj zatem tego, co On ma ci do powiedzenia: ?Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie? (Mat. 11,28); ?Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota? (Ew. Jana 5,24).

Zapraszamy na stronę: chrzescijanin.strefa.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.